Onze algemene
voorwaarden

Versie: 23 juni 2024

Dit zijn de algemene voorwaarden van Junea Group B.V. Wij zijn gevestigd aan de Pompmolenlaan 10F, 3447 GK, Woerden, met het KVK-nummer: 76149145.

Je leest deze algemene voorwaarden omdat je een overeenkomst met ons hebt of wilt afsluiten. Zoals bijvoorbeeld:

1.        De Huur, lease of bruikleen van producten, meestal de Junea automaat met toebehoren.
2.        De aanschaf van producten, ook meestal de Junea automaat met toebehoren en producten.

Junea Group BV heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van deze voorwaarden is van toepassing. De Klant en Junea Group  mogen alleen van deze voorwaarden afwijken als zij dat schriftelijk zijn overeengekomen. Junea Group zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos naar de Klant toesturen.

Wij hebben zin in een leuke en fijne samenwerking. Omdat duidelijkheid zorgt dat we weten waar we aan toe zijn, maken we graag afspraken met elkaar. Dit zijn ze:

Artikel 1 – Toepasselijkheid, definities

1.        Deze algemene voorwaarden gelden voor elke aanbieding die we doen en elke overeenkomst die we met elkaar sluiten.

2.        Spreken we op sommige onderdelen liever iets anders af? Dan leggen we dat schriftelijk vast. Doen we dat niet? Dan gelden uitsluitend alle bepalingen in deze voorwaarden.

3.        Junea Group B.V. kan deze voorwaarden op elk moment eenzijdig aanvullen of wijzigen, met het belang van jou natuurlijk in ons achterhoofd. Als wij dit doen, zullen we je dit laten weten en geven we ook aan wanneer dit in gaat.

4.        Onder Software wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de software voor systeem- en productbeheer van de Junea machines en de betalingen op afstand. De software kan bestaan uit de volgende onderdelen:

a.       De besturingssoftware

b.       De backoffice voor het beheer van de machine

c.        De applicatie voor het klantportaal

d.       De applicatie voor het bijvullen van de machine

e.       De applicatie voor de betalingen en bestellingen (Junea Web App)

5.        Onder Wallet wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de digitale portemonnee van de consument of klant in de Junea Web App.

Artikel 2 – Aanbiedingen en overeenkomsten

1.        Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en Junea Group B.V. kan ze altijd wijzigen, dit geldt ook als er een termijn in de aanbieding is vastgelegd.

2.        Al onze aanbiedingen verlopen automatisch na 1 maand, geldig vanaf de vermelde datum in de aanbieding.

3.        Als we samen een contract ondertekenen (schriftelijk of digitaal), hebben we een overeenkomst. Maar we hebben ook een overeenkomst zodra je van ons een orderbevestiging of een levering krijgt. Natuurlijk brengen we je van tevoren op de hoogte.

4.        Mocht er een verhoogd risico zijn, zullen we extra afspraken met je maken over bijvoorbeeld de borg of levering. Dat recht hebben we en zullen we alleen gebruiken als wij dat nodig vinden.

Artikel 3 – Prijzen en betalingen

1.        Alle prijzen die we noemen zijn exclusief btw en andere wettelijke heffingen. Deze vind je wel terug op de factuur.

2.      Bij bruikleenovereenkomsten betaal je na levering van het verrichten van de dienst. Mocht er een verhoogd risico zijn, dan heb je de kans dat we alsnog vragen om vooraf te betalen.

3.        Bij het maken van afspraken over snacks, food of drinks, gaan we uit van het aantal medewerkers dat jij opgeeft. Mocht dit tijdens de overeenkomst significant veranderen of anders zijn, dan heeft Junea Group B.V. het recht om de prijzen aan te passen.

4.        Je betaalt ons via een automatische incasso. Als die incasso nog niet is ingegaan of niet meer geldig is, kunnen wij ook een deel van de overeenkomst nog uitstellen. Net als wanneer je helemaal niet betaald natuurlijk.

5.        We spreken af dat je binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum betaald via automatische incasso of overboeking. Ontvangen we in die 14 dagen het factuurbedrag niet? Dan krijg je een betalingsherinnering met een nieuwe termijn. Lukt het ook niet om in de nieuwe termijn te betalen? Dan mogen we wettelijke rente gaan rekenen, vanaf de einddatum van de eerste betalingstermijn. Maak je het nu echt té gek en moeten we richting het incassobureau of de rechter? Dan berekenen we deze kosten aan jou door volgens de Wet Incassokosten, met een minimumbedrag van EUR 300,-. Op tijd betalen is dus zowel voor jou als voor ons veel fijner en voordeliger.

6.        Vanwege onverhoopte kostenstijgingen of om onze dienstverlening te verbeteren, kan het zijn dat Junea Group B.V. de prijzen iets verhoogt. Uiteraard proberen we dit zo veel mogelijk te voorkomen.

7.        Alle door Junea Group B.V. geleverde machines blijven eigendom van Junea Group B.V. totdat de machines volledig zijn betaald in geval van koop. In alle andere gevallen blijft de Junea machine natuurlijk van ons.

Artikel 4 – Installatie

1.        Indien een monteur van Junea Group BV een Junea machine installeert, brengen we daarvoor apart installatiekosten EUR 89,- in rekening. Afspraken gemaakt in het contract die hiervan afwijken, zijn echter leidend.

2.        Ieder zijn vak. Elektraleidingen aanleggen, dat kunnen wij gewoon niet zo goed. Zorg daarom dat alle aansluitingen in orde zijn voordat wij de machine(s) komen plaatsen.

3.        We gaan ervan uit dat je ervoor zorgt dat de monteurs snel en ongehinderd de machine kunnen plaatsen. Ze hebben het namelijk super druk! Als ze er niet goed bij kunnen of eerst allerlei handelingen moeten uitvoeren, krijg je achteraf een rekening voor de extra tijd, dit is EUR 15,- per 15 minuten. Dit geldt bijvoorbeeld ook als blijkt dat je nog geen meubel hebt geregeld en we dus voor ‘niks’ langs komen.

Artikel 5 – Gebruik

1.        We vertrouwen erop dat je netjes met de gehuurde machines omgaat en eventueel de gebruiksaanwijzing leest voor je ermee aan de slag gaat.

2.        Ga je verhuizen (intern of extern) en wil je de machine verplaatsen? Laat dit van tevoren aan ons weten. Afhankelijk van de situatie is het mogelijk dat wij zorgen voor de verplaatsing. Hier komen dan wel opnieuw de installatiekosten EUR 89,- in rekening. Verhuis je de machine echter zonder ons op de hoogte te stellen en heb je hierdoor niet onze toestemming op papier staan, dan vervalt alle garantie.

Artikel 6 – Levering machines

1.        Machines en andere producten die je huurt, kun je niet als onderpand inzetten. Ze zijn immers van ons.

Artikel 7 – Leveringen producten

1.        We willen graag dat er altijd genoeg voorraad snacks, drinks en food in de Junea aanwezig is. Daarom sturen wij tijdig voorraad naar je op (tenzij je natuurlijk hebt gekozen voor Eigen Beheer).

2.        We beschouwen de producten als geleverd zodra je ze hebt ontvangen en geaccepteerd. Maar zolang je er nog niet voor hebt betaald, zijn ze technisch gezien nog van ons. Ook als ze al in jouw machine staan.

3.        We doen onze uiterste best om te leveren op afgesproken tijden. Zijn we toch een keer te laat, dan vinden we dat net zo vervelend als jij. We vragen hiervoor dan ook je begrip. Het is in ieder geval geen reden voor een schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.

4.        Voor de producten welke wij in ons standaard assortiment hebben, hebben we de volgende garantietermijnen op het moment van verzenden:

a.    Chips, koek of producten met koek erin verwerkt: 8 weken houdbaarheid.

b.    Overige producten in de machine: 12 weken houdbaarheid.

Artikel 8 – Duur en einde overeenkomst

1.    Als je contract is afgelopen, verlengen we deze automatisch met een periode van een maand. Wil je opzeggen? Dat kan schriftelijk met de opzegtermijn van een maand inachtneming.

2.    Ook wij kunnen de overeenkomst beëindigen, ook al doen we dit niet graag. Natuurlijk zullen we dit doen via een schriftelijk bericht en met onmiddellijke ingang als:

a.    Je jouw verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt binnen 14 dagen na een schriftelijke ingebrekestelling.

b.    Wij reden hebben om te vermoeden dat je je afspraken niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

c.     Je surseance van betaling aanvraagt, een faillissementsaanvraag indient, failliet wordt verklaard, een onderhands akkoord aanbiedt aan schuldeisers of als er op een wezenlijk deel van je vermogen beslag is gelegd.

3.    Ben je voor de einddatum van de overeenkomst een of meer van je verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nagekomen? Dan blijft je borg bij ons.

Artikel 9 – Retour en afwikkeling

1.        Als de overeenkomst eindigt, ben je verantwoordelijk dat alle gehuurde, geleasede en in bruikleen genomen producten naar Junea Group B.V. retour komen. We spreken tegen die tijd af wanneer en hoe dit precies gebeurt. De producten die je gekocht hebt, mag je natuurlijk houden.

2.        Als we een product niet of niet in de verwachte staat terugkrijgen, dan ontvangen we wel graag de vervangingswaarde van je. Daarbij houden we rekening met de ouderdom van de machine.

3.        Borg en statiegeld kun je niet verrekenen met openstaande facturen of andere zaken die we nog moeten afhandelen. Voor de duidelijkheid houden we dat graag gescheiden.

4.      Indien je de machine in bruikleen hebt (Junea as a Service model) en je kiest ervoor om binnen een jaar van onze overeenkomst af te zien, dan dien je de ophaalkosten van EUR 189,- te betalen. Afspraken gemaakt in het contract die hiervan afwijken, zijn echter leidend.

Artikel 10 – Vervanging en garantie

1.        Is je huurmachine stuk? Dan repareren we deze voor je of zorgen we voor vervanging. Dat doen we naar eigen inzicht en het kost je natuurlijk niets. Tenzij jullie de machine hebben stuk gemaakt door onzorgvuldig handelen, dan zullen we dit wel in rekening brengen.

2.        Heb je een koopmachine van ons? Dan heb je daar tot een jaar na levering garantie op. Tenzij jullie de machine hebben stuk gemaakt door onzorgvuldig handelen, dan zullen we dit wel in rekening brengen.

3.        Kies je ervoor om de Junea machine op een eigen onderzetmeubel te plaatsen en loopt de machine of de omgeving hierdoor schade op? Dan heb je geen recht op reparatie of vervanging. Staat de machine wél op een van onze onderzetmeubels? Dan gelden de regels zoals in lid 1 en 2.

4.        Geef je iemand anders opdracht om de machine te repareren of ga je zelf aan de slag? Dan vervalt je recht op reparatie en vervanging.

5.        Voor service die wij verlenen buiten de garantie om, rekenen we een startarief van EUR 89,-. Dit is inclusief voorrijkosten, en exclusief de onderdelen en het arbeidsloon van EUR 15,- per 15 minuten.

6.        Als je onderdelen van de machine kwijtraakt na installatie, dan zijn de kosten voor de vervangende onderdelen voor jou.

7.        Indien je de machine in huur of bruikleen hebt, verwachten we dat je deze meeneemt in je inboedelverzekering, hierbij heeft de Snacks een waarde van EUR 1595,- en de Drinks twv EUR 2950,-

Artikel 11 – Annulering

1.        Mocht je toch geen Junea machine van ons willen ontvangen na het tekenen van de overeenkomst, maar vóór het afleveren van de machine, dan ben je ons een vergoeding verschuldigd. Je bent gehouden aan de kosten, de schade en ook de gederfde winst aan Junea Group B.V. te vergoeden. Dit is een minimaal bedrag van EUR 150,-.

2.        De reeds betaalde bedragen zullen door Junea Group B.V. niet worden gerestitueerd.

Artikel 12 – Software

1.        Wij zorgen voor werkende software, jij zorgt voor een goed werkende internetverbinding.

2.      De in de Junea geïntegreerde besturingssoftware correspondeert uitsluitend met de Software en kan alleen in gebruik worden genomen in combinatie met de Software-as-a-service (Saas) onderdelen van de Software. De koop/lease van de Junea is exclusief deze Saas-onderdelen van de Software.

3.        Wij zullen ons inspannen om onze software 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen. Mocht dit door onvoorziene omstandigheden niet lukken, dan kun je hier helaas geen schadevergoeding voor ontvangen.

4.        Mocht er onderhoud aan de software nodig zijn, waardoor het tijdelijk buiten werking wordt gesteld, dan zorgen we dat dit buiten kantoortijden (09:00 uur en 17:00 uur) is. Minimaal twee werkdagen voor het geplande onderhoud ontvang je kennisgeving hiervan.

5.        Om jullie optimaal te kunnen bedienen, gebruiken wij de data die onze software verzameld en verwerkt.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

1.        Wij leveren jou een goed product, daarom zorg jij ervoor dat je er goed en verantwoordelijk mee om gaat.

2.        Is een product bedorven of onbruikbaar geworden door roekeloos handelen van onze kant? En is er directe schade? Dan zijn wij uiteraard aansprakelijk. Je kunt ons dan weer niet aansprakelijk stellen voor indirecte schade zoals gederfde winst, gevolgschade, gemiste besparingen en geleden verlies.

3.        Merk je dat wij een steek hebben laten vallen? Laat dit ons dan meteen schriftelijk weten. Zichtbare gebreken ontvangen wij graag uiterlijk 5 dagen na aflevering. Is het een niet zichtbaar gebrek, dan ontvangen wij dit graag uiterlijk 5 dagen na de ontdekking van het gebrek. Geef daarbij aan wat er aan de hand is zodat wij op tijd onze fout kunnen herstellen.

4.        Het indienen van een klacht of het melden van een gebrek, schort jouw betalingsverplichting niet op.

5.        Mocht het toch tot een schadevergoeding komen, dan kunnen we niet meer uitkeren dan het bedrag dat we krijgen van onze verzekering. (Geen zorgen hoor, we zijn goed verzekerd).

6.        Daarover gesproken, als onze producten bij jou zijn, ben jij verantwoordelijk in het geval van diefstal, waterschade, brand of andere van deze risico’s. Wij ontvangen dan graag de dagwaarde als vergoeding.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

1.        Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, zelfs als we de overeenkomst (gedeeltelijk) in het buitenland voeren. Het Weens Koopverdrag geldt niet.

2.      Zijn we het niet met elkaar eens en moeten we naar de rechter? Dan is de rechtbank Midden-Nederland degene die het mag oplossen. Maar laten we hopen dat het nooit zover komt, we eten liever samen een snackje en drinken er een frisdrankje op om het uit te praten.

Artikel 15 – Geheimhouding

1.        Alle informatie die we uitwisselen rondom onze overeenkomsten blijft tussen ons.

Artikel 16 – Intellectueel eigendom

1.        Vind je onze afbeeldingen, productsamenstellingen, machines en/of documenten zo goed dat je ze wilt gebruiken of delen? Doe dat dan alleen op manieren zoals wij hebben afgesproken of vraag ons om schriftelijke toestemming.

Artikel 17 – Privacybescherming

1.        We gaan netjes met jouw gegevens om, helemaal volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je vindt onze privacy policy op onze website.

Artikel 18 – retournering en creditering van beschadigde leveringen

1. Indien opgestuurde snacks en/of drankjes niet in goede staat geleverd worden, willen we jou vragen dit bij ons te melden per mail en het pakket en/of de betreffende producten te retourneren. Alleen dan is het mogelijk dat wij het betreffende bedrag crediteren.

We hebben ons best gedaan alles zo duidelijk mogelijk op de schrijven. Mocht je toch nog vragen hebben over de inhoud of wil je iets bespreken? Dan kun je altijd contact met ons opnemen.